GEREKLİ BELGELER

1- Diploma - Öğrenim Belgesi 

   - Tasdikname yada 2.Kademe Okuryazarlık Belgesi

2- Sağlık Raporu

3- 4 Adet Biometrik Resim

4- Sabıka Beyanı